Vilkår

Generelt

DNB Event er en tjeneste («Tjenesten») i form av en webapplikasjon til mobile enheter og desktop som leveres av DNB Bank ASA, org.nr. 984 851 006, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo («DNB»).

Tjenesten er kun tilgjengelig for personer over 18 år med kundeforhold i DNB. Hvorvidt en bruker er kunde i DNB vil bli kontrollert ved at oppgitt telefonnummer avsjekkes mot DNBs kundedatabase.

Ved å ta i bruk Tjenesten, godtar du disse brukervilkårene og våre personvernvilkår


Bruksområde:

Tjenesten er til personlig bruk. Gjennom å bruke Tjenesten, får du blant annet tilgang til følgende innhold, funksjoner og tjenester:

•    Kjøp av billetter til eventer, konserter, sportsarrangementer o.l. til redusert pris, eller tilgang til fordeler.

•    Mulighet for å motta varsel om produkter som passer til adferdsmønster ved bruk av tjenesten. Se nærmere i egen samtykketekst her [link]

•    Tilgang til unikt innhold gjennom våre samarbeidspartnere

Vilkår for kjøp av billetter til arrangementer

Ved kjøp av billetter gjennom DNB Event gjelder arrangørens egne vilkår for arrangementet. DNB tar intet ansvar for gjennomføringen av det aktuelle arrangement, med mindre DNB selv er arrangør.

Kjøpte billetter kan ikke byttes eller refunderes. Billettene er personlige og kan ikke videreselges. Billetten sendes som en QR-kode til kundens mobiltelefon som så scannes ved ankomst til arrangementet. Vær derfor forsiktig med å synliggjøre QR-koden for andre. Enkelte billetter vil distribueres gjennom eksterne billettløsninger.

Billettkjøpsgrense per kunde blir satt av DNB for det enkelte arrangement, for å hindre misbruk av nettsiden og urettferdig billettkjøpspraksis. Ved brudd på grensen kan DNB kansellere billettkjøpet.

Du har som hovedregel ikke angrerett på billettkjøp, jf. angrerettloven § 22 bokstav m.

Sikkerhet

Du benytter DNB Event gjennom dnb.no/event. Når du ønsker å benytte en fordel verifiserer du kundeforhold i DNB. Deretter lager du din profil ved å registrere deg med mobilnummer, e-post og navn. Ved kjøp får du tilsendt en engangskode på SMS du benytter for å fullføre kjøp. Kjøp er mulig gjennom kort eller Vipps.

Billetten(e) legges i din profil og sendes til deg på SMS/e-post. Dersom billetten distribueres gjennom eksternt billettsystem vil disse sendes til deg på SMS/e-post.

Tjenesten kan derfor være tilgjengelig for andre dersom du mister smarttelefonen din og noen får tilgang til den. Beskytt derfor mobiltelefon og nettbrett med påloggingskode.

Ved å bruke tjenesten forplikter brukeren seg til ikke å benytte programvare, rutine eller annet som kan forstyrre funksjonaliteten til DNB Event, eller benytte programvare, robot eller andre automatiserte metoder for å kjøpe billetter. Uten skriftlig tillatelse fra DNB kan brukeren heller ikke kopiere, endre, publisere eller bruke noe informasjon fra DNB Event bortsett fra til egen privat bruk

Ansvar

Du er ansvarlig for at informasjonen du legger inn i Tjenesten er korrekt. DNB er ansvarlig for å levere Tjenesten som beskrevet i disse vilkårene og våre personvernvilkår.

DNB garanterer ikke at Tjenesten er tilgjengelig til enhver tid.

Endringer

Når vi utvider Tjenesten med nye funksjoner, vil vi også oppdatere disse brukervilkårene. Du vil varsles om endringer som har betydning for Tjenesten.

Heving og utestenging av bruker

DNB forbeholder seg rett til å stenge deg ute fra Tjenesten dersom du oppgir uriktig informasjon, utgir deg for å være en annen eller på annen måte misbruker Tjenesten.

Samtykketekster

DNB kan kontrollere om det oppgitte telefonnummer er registrert i DNBs kundedatabase.

DNB Bank kan sende meg informasjon om arrangementer på SMS. DNB [Med DNB menes her DNB Bank og DNB Forsikring]  kan bruke og internt dele opplysninger om mitt bruksmønster [Med bruksmønster menes mine bestillinger og kjøp i Tjenesten], for å sende meg tilpassede tilbud på relevante [Med dette mener vi produkter og arrangementer som minner om eller har tilknytning til dine bestillinger og kjøp i Tjenesten. For eksempel kan vi sende deg et godt tilbud om reiseforsikring om vi ser at du har bestilt billetter til et arrangement et annet sted i landet.]  produkter og arrangementer gjennom de elektroniske kanalene jeg har oppgitt. [Med elektroniske kanaler menes SMS og e-postadresse].

DNB [Med DNB menes her DNB Bank og DNB Forsikring]  kan bruke, og internt dele, opplysningene [Med opplysningene mener vi informasjon om hvilke produkter du har i DNB Bank og DNB Forsikring.]  de har om meg innen bank og forsikring, inkludert transaksjonsopplysninger [Med transaksjonsopplysninger menes dine korttransaksjoner, og utbetalinger og innbetalinger fra konto.] , for å gi meg tilpassede tilbud på Jubl-aktiviteter og arrangementer gjennom de elektroniske kanalene jeg har oppgitt.

Personvern

1.    INNLEDNING
DNB Event er en tjeneste som er utviklet og eies av DNB Bank ASA («DNB»). For at du skal kunne benytte deg av de ulike funksjonene i tjenesten, må du legge inn visse opplysninger om deg i tjenesten. Disse opplysningene, i tillegg til opplysninger om ditt kundeforhold som selskaper i DNB-konsernet allerede innehar, vil kunne bli delt med andre selskaper i DNB-konsernet dersom det er nødvendig for å oppfylle din ønskede bruk av DNB Event. Hva slags informasjon og hvilke opplysninger som vil bli delt, formålet med delingen, og hvilke selskaper opplysningene vil bli delt med, er nærmere angitt i punkt 2.

Denne personvernerklæringen vil kunne endres av DNB. Ved vesentlige endringer, som ved endringer av hvilke opplysninger du må oppgi i tjenesten, og ved endring av hvilke selskaper i DNB-konsernet opplysningene vil deles med, vil vi varsle deg via tjenesten. Ved slike vesentlige endringer må du avgi nytt samtykke for fortsatt å kunne benytte deg av DNB Event.

2.    BEHANDLING AV DINE OPPLYSNINGER

Formål
Bruk av dine personopplysninger i DNB Event har et hovedformål:
-    Gjennomføre salg av de billetter og/eller fordeler du kjøper gjennom tjenesten
 

Dersom du utover registrering til DNB Event ikke avgir noen øvrige samtykker, vil DNB Event kun være en tjeneste for kjøp av billetter og din kontaktinformasjon vil kun bli benyttet i det omfang det er nødvendig for å effektuere dine kjøp.

Opplysninger som behandles. Deling med andre selskaper i DNB-konsernet.
For at du skal benytte deg av DNB Event, benytter vi noen opplysninger om deg. DNB Bank ASA, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, er behandlingsansvarlig for disse personopplysningene.

Opplysningene vi har om deg, og de opplysningene du legger inn i tjenesten, mottas og lagres av DNB Bank ASA, men vil bli videreformidlet til de selskaper i DNB-konsernet som har behov for opplysningene for å utføre tjenester som du velger i tjenesten.

Følgende opplysninger vil benyttes:
-    Kontaktinformasjon som du har oppgitt i DNB Event
-    Bruk av tjenesten (hvilke arrangementer du har kjøpt billetter til) og
-    kundeforhold (hvilke produkter/tjenester du har i DNB Bank ASA eller andre konsernselskaper)

i det omfang du har avgitt samtykke til dette, samt deling med andre konsernselskaper i den utstrekning du har samtykket til dette. Formålet er å gi deg den informasjon og tilpassede tjenester som du ønsker.

Du kan til enhver tid velge å trekke tilbake dine samtykker ved å gå inn på dnb.no/jubl, under «min profil».

3.    INFORMASJONSSIKKERHET
Alle opplysninger om deg, og all informasjon du laster opp til eller legger inn i DNB Event vil bli behandlet i overensstemmelse med personopplysningslovens krav til informasjonssikkerhet.

4.    ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON
Du aksepterer at DNB kan kommunisere med deg direkte på ditt telefonnummer og eventuelle andre kontaktmåter du ønsker
Uansett hva henvendelsen gjelder kan du kontakte DNB for hjelp og informasjon på dnb.no, eller på telefon 04800.

5.    INNSYNSRETT OG UTLEVERING
Du kan ved skriftlig og undertegnet henvendelse til DNB kreve innsyn i registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og motta nærmere informasjon om bankens behandling av opplysningene.

Alle dine opplysninger er underlagt taushetsplikt med mindre annet er bestemt i lov. Registrerte personopplysninger vil kun bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående utenfor DNB-konsernet når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Overføring av personopplysninger til DNBs databehandlere anses ikke som utlevering.

DNB vil kun dele dine opplysninger fra tjenesten med andre selskaper i DNB-konsernet på den måten som er beskrevet i punkt 2 over.

6.    RETTING OG SLETTING
DNB vil slette eller anonymisere registrerte personopplysninger når formålet med den enkelte behandling er oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov. Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan kunden kreve å få rettet eller slettet mangelfulle og unødvendige personopplysninger.